Af Jørn Lindgaard 06/10/2017

Der indkaldes hermed til Generalforsamling mandag den 6. november 2017 i Seniorklubben i Simons Golf Club jvf. vedlagte indkaldelse.

Indkaldelse til generalforsamling

 

Generalforsamling i Seniorklubben i Simons Golf Club

Mandag 6. november 2017 kl. 17:00 på Simons

 

Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen for generalforsamlingen følgende:

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4.       Fremlæggelse og godkendelse af budget for næste sæson.

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet sættes ned til 400 kr. årligt.

5.       Forslag fra Bestyrelsen.

6.       Forslag fra medlemmerne.

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

Merete Trojahn er trådt ud af bestyrelsen og suppleant Erik Schmølker er trådt ind i bestyrelsen i stedet for Merete.

Lars Thue Christensen, Jørn Lindgaard, Torben Niclasen, Elsebeth Borch, Ole Abildhauge og Erik Schmølker er villige til genvalg.  Som ny suppleant til bestyrelsen foreslår bestyrelsen Ole Meldgaard, som er villig til valg som suppleant.

8.       Valg af revisor og revisorsuppleant:

Hans Christoffersen som revisor og Preben Riis-Madsen som revisorsuppleant er villige til genvalg.

9.       Eventuelt.

 

Husk, at forslag fra medlemmer, som ønsker emner behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt (eller ved e-mail) til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

Husk også at man kan lade sig repræsentere ved fuldmagt.