4. april 2022 | Kirsten Hess

Referat af opstartsmøde.

Medlemsmødereferat i Simons Golf Club, Seniorklubben, den 21. marts 2022, Lakeside kl. 18.00
Deltagere bestyrelsen: Ole Meldgaard, Erling Schiøtz, Kim Jacobsen, Per Skovgaard Jespersen, Lisbet Schmølker, Kirsten Hess
Deltagelse af medlemmer: 43
Dagsorden:
1. Velkomst (OM)
2. Middage, præsentation af (OM samt Claus Vogel)
Tilmeldingsprocedure til gunstrater/fællesspisning
Tilmelding på hjemmeside, priser med og uden 1 øl/vin – Betaling Danske Bank
Ingen tilbagebetaling v. afbud uden gyldig grund
Evt. tilmeldingsfrist torsdag
3. Spilleplan, hulspils turnering – gennemgang (ES)
4. Årsturnering – gennemgang og regler (PSJ)
5. Ture til Møn, Araslöv (ES)
6. Villamoura præsentation af OM, grundet E. Borch bortrejst
7. Udflugt (OM)
Orientering om bestyrelsens forslag til en torsdagsudflugt, evt. til Odsherreds Golf Club, ved
interesse
8. Evt.
Ad 1 Velkomst
Formand Ole Meldgaard bød velkommen til medlemmer samt til den nye restauratør Claus Vogel
Et minuts stilhed for tabet af et kært medlem Niels Hviid Meile, med mange tanker til Kirsten og familien
Ad 2 Middage
Claus Vogel informerede om hans forretninger og glæden ved at skulle betjene Seniorklubben fremover
Middagen inden mødet blev portionsserveret – fremover på fade, for at lette/hurtigere servering
Den 21.03.22 overføres betaling af mad/drikke til kontoen Danske Bank straks – fremover foretages en fast bindende tilmelding samt betaling i forbindelse med tilmelding til gunstarter/fællesspisninger
En evt. tilmeldingsfrist torsdag. Der vil ikke forekomme en tilbagebetaling ved afbud, uden en gyldig grund
Kasserer KJ registrerer og klarer resten – En ordning til gavn for alle
Ad 3 Spilleplan
Spilleplanen er slået op på vores hjemmeside (ES)
Faste spilletider på golfbox er booket og klar mellem kl. 12.00 – 14.00. Der kan spilles før og efter, men gavner ikke sammenholdet og hyggen.
Ifølge Jens Hansen Andersen åbnes der muligvis op for vognforbud inden matchen 28.03. Der vil blive orienteret, og alle bør selv holde øje på Simon’s Golf hjemmeside.
Åbningsmatch 28.03 vil være uden spisning
Ad 4 Årsturneringen
Kan læses på spilleplanen. Der spilles 8 matcher, i 3 rækker med samme hcp Årsturneringen igennem.
Deltagelse med mindst 4 matcher. Løbende opslås resultatliste.
Matchleder de første 3 gange i juni ES, de sidste 5 gange PSJ.
Hulspils matcher vil styres af sidste års vinder Poul Otto Gade. Der spilles ved lodtrækning, kan spilles alle dage, fra alle tee-steder. Der spilles med fuldt hcp, så alle opfordres til deltagelse, alle har en chance. Det at vinde, er en stor ære, men på sigt, at det kunne hædres med en præmie (POG).
Ad 5 Ture
Traditionen tro vil forårstur til Møn være i dagene 30.05 – 31.05.22 (ES)
Prisen vil være den samme Kr. 1.500/1.700. Indbetaling skal ske i april. Nærmere herom kan læses på hjemmesiden
Traditionen tro vil sommerturen gå til Araslöv i dagene 18.07 – 21.07.22 (ES) Igennem 10 år har Seniorklubben besøgt dette dejlige sted.
Ændring i prisen vil forekomme. Nærmere herom kan læse på hjemmesiden når vi har modtaget nærmere besked fra Golf Resortet.
Efter gode efterårsture til Alicante, skal der i år prøves nyt rejsemål.
Ad 6 Villamoura
Efterårstur til Villamoura i dagene 23.10 – 28.10.22 (Carsten Fenger/E. Borch)
Alt er opslået på hjemmesiden, med hotel/havudsigt med et stenkast til havn med masser af restauranter.
Mulighed for forlængelse af ophold sørger man selv for.
Der spilles 4 runder golf bl.a. mesterskabsbanen Dom Pedro Victoria.
Sidste frist for tilmelding er 24.03.
Ad 7 Udflugt
Hvis der er interesse, vil der arrangeres et besøg i Odsherreds Golf Club, en torsdag i august. En lidt kuperet bane der kan løses, ved at leje en golfbuggy. Banen er blevet lidt lettere at spille grundet en del faldne træer, der voksede midt på fairway.
Ad 8 Evt.
Præmier vil i år være 2 fl. rødvin/1. præmie – 1 fl. hvidvin/2.præmie – bolde/3.præmie (uforandret)
Medlemmer der har forladt Seniorklubben: Fam. Busch samt Fam. Lensborg/Schandorff.
Nye medlemmer blev budt velkommen: Puk Thomas, Lisbeth Vinther Jespersen, Bente Kruse Nielsen, Helle Kruse Nielsen.
Stort tillykke til Knud Teglgaard, for hans hole in one, på Simon’s Club tur til Mauritius.
Mødet sluttede kl. 19.50

Flere nyhedsbreve
Stars

Bliv medlem

Vi tager i glæde imod flere medlemmer, og ønsker du at blive medlem af Seniorklubben, så klik på knappen herunder.

Ansøg nu